Męskie Granie, Gdynia, Krzysztof Zalewski, SoloAct.

Męskie Granie, Gdynia, Krzysztof Zalewski, SoloAct.

Męskie Granie, Gdynia, Krzysztof Zalewski, SoloAct.

Męskie Granie, Gdynia, Krzysztof Zalewski, SoloAct.

Męskie Granie, Gdynia, Krzysztof Zalewski, SoloAct.