Krzysztof Zalewski, Męskie Granie, Wrocław.

Krzysztof Zalewski, Męskie Granie, Wrocław.

Krzysztof Zalewski, Męskie Granie, Wrocław.