Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.

Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.

Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.

Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.

Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.

Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.

Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.

Numer trzy, Krzysztof Zalewski, Złoto Tour 2019, Toruń.