Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.

Olsztyn, już po próbie z Jamal'sami w klubie Andergrant, wczoraj Łódź w klubie Lordis, przedwczoraj Warszawa w klubie Capitol. Potem Gdańsk Kwadratowa.